Urban Bar Aero Jigger - Copper Plated Steel - 1 Oz & 2 Oz With Interior Fill Lines

SKU:JG-39
600,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Jigger 30/45 Lục Giác 7 Màu  Jigger 30/45 Lục Giác 7 Màu
450,000₫
 Jigger 30/45 Lục Giác Vàng  Jigger 30/45 Lục Giác Vàng
400,000₫
 Jigger Blance Copper  Jigger Blance Copper
350,000₫
 Jigger Coley Jigger with Handle  Jigger Coley Jigger with Handle
350,000₫
 Jigger Cup  Jigger Cup
150,000₫

Jigger Cup

150,000₫

 Jigger Cup Crafthouse Style  Jigger Cup Crafthouse Style
250,000₫
 Urban Bar Aero Jigger - Copper Plated Steel - 1 Oz & 2 Oz With Interior Fill Lines