Muddler Black 20,5cm / Chày Dầm Màu Đen 20,5cm

SKU:SP000522
145,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Chày Dầm 7 Màu  Chày Dầm 7 Màu
145,000₫
 Chày Dầm Đen Mẫu Sọc  Chày Dầm Đen Mẫu Sọc
95,000₫
 Chày Dầm Gỗ (Muddler Wood)  Chày Dầm Gỗ (Muddler Wood)
300,000₫
Hết hàng
 Chày Dầm Gỗ Nhỏ  Chày Dầm Gỗ Nhỏ
90,000₫
 Muddler Black 20,5cm / Chày Dầm Màu Đen 20,5cm
 Muddler Black 20,5cm / Chày Dầm Màu Đen 20,5cm
 Muddler Black 20,5cm / Chày Dầm Màu Đen 20,5cm