Mixing Glass Japan 450ml

SKU:MIXING01
450,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Mixing Cocktail 7 Màu  Mixing Cocktail 7 Màu
450,000₫
 Mixing Cocktail Ceramic 500ml  Mixing Cocktail Ceramic 500ml
650,000₫
 Mixing Cocktail Copper 500ml  Mixing Cocktail Copper 500ml
480,000₫
 Mixing Cocktail Gold 500ml  Mixing Cocktail Gold 500ml
480,000₫
 Mixing Cocktail Inox 500ml  Mixing Cocktail Inox 500ml
320,000₫
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml
 Mixing Glass Japan 450ml