Ly Kira highball (11,5cm x 9,0cm) 400ml

SKU:SP023241
155,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Bình uống rượu 150ml  Bình uống rượu 150ml
180,000₫
 Bộ Bình + 4 Ly Uống Sake  Bộ Bình + 4 Ly Uống Sake
450,000₫
 Ca Lường Thủy Tinh 500ml  Ca Lường Thủy Tinh 500ml
245,000₫
 Ly Kira highball (11,5cm x 9,0cm) 400ml
 Ly Kira highball (11,5cm x 9,0cm) 400ml
 Ly Kira highball (11,5cm x 9,0cm) 400ml
 Ly Kira highball (11,5cm x 9,0cm) 400ml